Pengalaman. Keyakinan.

TALIAN PELABUR : +603 2785 9900


Dana yang ditawar dan diurus oleh PMB Investment Berhad serta maklumat di laman ini hanya disasarkan kepada rakyat Malaysia sahaja. Tiada maklumat di laman sesawang ini bertujuan untuk mendapatkan pembelian atau penawaran bagi menjual dana-dana saham amanah.

Sesalinan prospektus dana di laman ini telah didaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti yang mana tidak bertanggungjawab terhadap kandungannya. Mana-mana maklumat yang dipetik daripada kenyataan ini tidak membentuk sebahagian daripada prospektus.

Sila rujuk kepada prospektus bagi maklumat penting mengenai dana-dana, kelebihan, risiko, caj dan perbelanjaan. Baca dan pertimbang sebelum melabur. Jika terdapat keraguan, sila rujuk penasihat professional. Pelabur juga boleh mendapatkan sesalinan prospectus daripada Ibu Pejabat atau ejen bertauliah atau pengedar PMB Investment Berhad. Pelabur boleh juga menghubungi Talian Mesra Pelabur di 03- 2785 9900 bagi mendapatkan bantuan.

Sebarang pengeluaran unit yang berkaitan dengan prospektus hanya akan dilakukan dengan penerimaan borang permohonan yang dirujuk atau disertakan dengan sesalinan prospektus. Sila rujuk Nota Privasi.


Saya telah membaca, memahami and bersetuju dengan kenyataan di atas


Saya tidak bersetuju, kembali ke halaman PMB Investment

PROSPEKTUS & PENERBITAN 
 
 

PROSPEKTUSMedia ::  Muat Turun Prospektus


Prospektus Induk

 
Laman ini beserta kandungannya yang mana prospektus dan borang permohonan disertakan berada di bawah tanggungjawab dan diselenggara oleh Ketua Operasi, PMB Investment Berhad dan Ketua Teknologi Maklumat, Pelaburan MARA Berhad.
 
Mana-mana maklumat yang dipetik daripada kenyataan ini tidak membentuk sebahagian daripada prospektus dan saham amanah yang ditawarkan hanya berdasarkan maklumat yang terkandung dalam prospektus tersebut.
 
Prospektus Induk yang dinyatakan di atas dan/atau Prospektus Induk Tambahan (sekiranya ada) boleh didapati di ibu pejabat PMB Investment, pejabat wilayah dan pejabat agensi.
 
Notis khas kepada pelabur asing:  Saham amanah PMB Investment yang ditawarkan hanya untuk jualan di Malaysia sahaja.  Pelabur boleh mendapatkan maklumat mengenai dana saham amanah PMB INVESTMENT hanya di laman ini dan dana-dana tersebut tidak berdaftar untuk ditawarkan di negara lain.  PMB INVESTMENT boleh mengirim prospektus dan maklumat lain hanya ke alamat Malaysia, dan hanya akan menimbangkan permohonan akaun baru yang beralamat Malaysia.Hakcipta © 2007-2018 PMB Investment Berhad. Paparan terbaik adalah di desktop dengan menggunakan versi terkini Mozilla Firefox atau Google Chrome. Versi lama Internet Explorer mungkin tidak serasi.

Terma & Syarat     Penafian   Privasi & Dasar